Zippo Slim XIV la mã siêu đẹp viền mạ vàng 2 mặt đá. vỏ cốt đồng.
Hàng nguyên bản chưa qua lửa.

Zippo Slim XIV la mã siêu đẹp 1998 C213


Zippo Slim XIV la mã siêu đẹp 1998 C213


Zippo Slim XIV la mã siêu đẹp 1998 C213
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn