Zippo VIII la mã chủ đề cao bồi, vỏ đồng khối, rất đầm tay, tiếng lại cực hay
Hàng nguyên bản chưa hề qua lửa


Zippo VIII la mã chủ đề cao bồi 1992 C218


Zippo VIII la mã chủ đề cao bồi 1992 C218


Zippo VIII la mã chủ đề cao bồi 1992 C218


Zippo VIII la mã chủ đề cao bồi 1992 C218
Thiết kế và phát triển website bởi Kenhdichvu.vn